ΕΕΤΑΑ: Αναβολή εφαρμογής του νέου συστήματος ηλεκτρονικής παρακολούθησης παρουσιών για την 1η Νοεμβρίου 2021

Δείτε τις σχετικές ανακοινώσεις της ΕΕΤΑΑ, για την αναβολή εφαρμογής του νέου συστήματος ηλεκτρονικής παρακολούθησης παρουσιών για την 1η Νοεμβρίου 2021:

-Για το πρόγραμμα Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών με Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας περιόδου 2021-2022.

-Για τη Δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» περιόδου 2021-2022.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι όροι και οι διαδικασίες που περιγράφονται στην ΚΥΑ και την Πρόσκληση της Δράσης.