ΕΕΤΑΑ: Ανάρτηση Συγκεντρωτικών Καταστάσεων μηνός Ιανουαρίου

Δημοσιεύθηκε στις 22/02/2022 Ανακοίνωση της Ε.Ε.Τ.Α.Α., στην οποία αναφέρεται ότι: “Έχουν αναρτηθεί οι Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Παραστατικών, για όλα τα ταμεία, για το μήνα Ιανουάριο 2022. Η δυνατότητα αυτόματης άντλησης της φορολογικής ενημερότητας, θα είναι διαθέσιμη στις επόμενες ημέρες.

Επισυνάπτονται Οδηγίες Συμπλήρωσής τους.“.