ΕΕΤΑΑ: Ανάλυση του τρόπου μοριοδότησης και απόδοσης Voucher

Δημοσιεύθηκε στις 17/10/2022, Έγγραφο της Ε.Ε.Τ.Α.Α., με τίτλο “Ανάλυση του τρόπου μοριοδότησης και απόδοσης Voucher”, στο οποίο αναλύεται το σύστημα μοριοδότησης του Προγράμματος “Εναρμόνιση Επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής“, η μεθοδολογία για την απόδοση Voucher στα υποψήφια/εν δυνάμει ωφελούμενα παιδιά του Προγράμματος, Πίνακες ελάχιστων & μέγιστων μορίων, ανά Περιφέρεια και σχετικά Παραδείγματα.