ΕΕΤΑΑ: Έναρξη λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης παρουσιών για τους Φορείς/Δομές των Προγραμμάτων

Από τις 18/10/2021, τέθηκε σε επιχειρησιακή λειτουργία το Πληροφοριακό Σύστημα “Enarmonisys”, μέσω του οποίου από την 01/11/2021, θα γίνεται η ηλεκτρονική παρακολούθηση των παρουσιών των εξυπηρετούμενων ατόμων των Προγραμμάτων «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» και «Οικονομική Στήριξη Οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας».

Η πρόσβαση στο Π.Σ. “Enarmonisys”, πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: https://enarmonisys.eetaa.gr.

Η πρόσβαση στην εφαρμογή της κινητής συσκευής πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: https://enarmonisysapp.eetaa.gr/

Δείτε Οδηγίες Χρήσης

Δείτε Αναλυτικό Οδηγό Παρουσίασης του Συστήματος