ΕΕΤΑΑ:Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης “Βοήθεια στο Σπίτι” περιόδου 2021

Δημοσιεύθηκε στις 08/06/2022, Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης Βοήθεια Στο Σπίτι περιόδου 2021, μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και της Ε.Ε.Τ.Α.Α., ως προς τις διαδικασίες χρηματοδότησης των παρεχόμενων Υπηρεσιών, οι οποίες ολοκληρώνονται σε κάθε περίπτωση, μέχρι τις 31/07/2022.