ΕΕΤΑΑ:Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα “Προώθηση και υποστήριξη παιδιών”, λόγω τεχνικών ζητημάτων

Με σχετική ανακοίνωση, η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ενημερώνει πως, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα τεχνικά ζητήματα που προέκυψαν από τη μεγάλη επισκεψιμότητα στην Εφαρμογή για την υποβολή των αιτήσεων, και για την αποφυγή περαιτέρω ταλαιπωρίας των αιτούντων, πιθανόν η εφαρμογή να σταματήσει να είναι διαθέσιμη για κάποιες ώρες, που θα γνωστοποιηθούν με νέα ανακοίνωση στον ίδιο χώρο.

Επίσης, ανακοινώνει ότι θα δοθεί η αναγκαία Παράταση, προκειμένου όλοι οι υποψήφιοι αιτούντες να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν την Αίτησή τους.