Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ για τη μείωση ασφαλιστικών εισφορών δημοσίων υπαλλήλων βάσει του άρθρου 48 του Ν.4670/2020

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 121403 – 16/6/2020 Εγκλύκλιος 27 του e-ΕΦΚΑ με θέμα: “Μείωση ασφαλιστικών εισφορών υπαλλήλων που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα κατ’έφαρμογή του άρθρου 48 του Ν.4670/2020”