Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων για την απασχόληση των συνταξιούχων και στους φορείς του δημοσίου

Δημοσιεύτηκε η υπ’Αριθμ. Πρωτ.: 187100 – 17/8/2020 Εγκύκλιος 35 του e-ΕΦΚΑ με θέμα: “Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 27 του ν. 4670/20 (ΦΕΚ Α΄ 43) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με το άρθρο 78 του ν. 4690/20 (ΦΕΚ Α΄104) για την απασχόληση των συνταξιούχων.”.