Εγκύκλιος 66/16-10-2012 Ι.Κ.Α.

18/11/2012

Κοινοποίηση διατάξεων περί συμψηφισμού οφειλών, Δήμων προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία, από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές μισθολογικών περιόδων απασχόλησης μέχρι 31/12/2011.