Επικαιρότητα

Εγκύκλιος 59 / 05-09-2012/ Ι.Κ.Α για την κοινοποίηση οδηγιών Ε.Τ.Ε.Α.Μ.

image_pdfimage_print

10/10/2012

Α. Κοινοποίηση οδηγιών Ε.Τ.Ε.Α.Μ. σχετικά με:

α) Ασφαλιστικές εισφορές κατά κλάση για τους ασφαλισμένους του τ. Τ.Ε.Α.Ε.Υ.Ε.Ε.Ο. (σήμερα Ε.Τ.Ε.Α.Μ.) σύμφωνα με το άρθρο 5 του καταστατικού του, για τα έτη 2011 & 2012.

β) Υπολογισμό εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.Μ. ασφαλισμένων του τ.Τ.Ε.Α.Ε.Υ.Ε.Ε.Ο, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4075/12.

Β. Απεικόνιση της ασφάλισης υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.Μ.  από 1-5-2012.

Αφήστε μια απάντηση