Εγκύκλιος 48/25-10-2012 Υπουργείου Εσωτερικών.

18/11/2012

Νέα Επικαιροποίηση του Υποτομέα “S1313 ΟΤΑ” του Μητρώου Φορέων Γενικής Κυβέρνησης ΕΛΣΤΑΤ.