Εγκύκλιος 47/ 06-09-2012/ Υπουργού Εσωτερικών για τη μεταφορά μαθητών σχολικού έτους 2012-2013.

10/10/2012

Μεταφορά μαθητών σχολικού έτους 2012 – 2013 κατόπιν δημοσίευσης σχετικής Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.