Εγκύκλιος 43518/ 6-9-2012 Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για τον καθορισμό χρήσεως γης – Έκδοση οικονομικών αδειών.

10/10/2012

Καθορισμός χρήσεως γης – Έκδοση οικονομικών αδειών.