Εγκύκλιος 43/ 29-06-2012 Υπουργείου Εσωτερικών για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού των δήμων και των περιφερειών

12/07/2012

Ισοσκέλιση του προϋπολογισμού των δημων και των περιφερειών.