Εγκύκλιος 39/ 05-06/2012 Υπουργείου Εσωτερικών για συμψηφισμό οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο.

06/06/2012

Εφαρμογή ρυθμίσεων Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, περί συμψηφισμού οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.