Εγκύκλιος 38/ 11-05-2012 Ι.Κ.Α. για χορήγηση επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) από 01/01/2012.

17/05/2012

Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Α.Σ.) από 01/01/2012.