Εγκύκλιος: 27/ 16-05-2012 Υπουργείου Εσωτερικών για διατάξεις για Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.

18/05/2012

Διατάξεις για Φορείς Διαχείρισεις Στερεών Αποβλήτων.