Εγκύκλιος 26/ 04-04-2012 Υπουργείου Εσωτερικών για συλλογή στοιχείων Δανειακών Συμβάσεων με Πιστωτικά Ιδρύματα του Εξωτερικού.

11/05/2012

Συλλογή Στοιχείων Δανειακών Συμβάσεων με Πιστωτικά Ιδρύματα του Εξωτερικού.