Εγκύκλιος 23 / 23-04-2012 Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Εσωτερικών για παραληφθέντες εκλογείς.

26/04/2012

Παραληφθέντες εκλογείς.