Εγκύκλιος 17/ 14-06-2012 Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων