Εγκύκλιος 13 11/04/2012 Υπουργού Εσωτερικών για ανάκληση και απαγόρευση αδειών, διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.

23/04/2012

Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδείων, διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.