Εγκύκλιος 11425 27/03/2012 Υπουργείου Εσωτερικών για καθορισμό μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων που καταχωρούνται στη Βάση δεδομένων “Οικονομικά στοιχεία Δήμων”.

18/04/2012

Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που καταχωρούνται στη Βάση Δεδομένων “Οικονομικά στοιχεία Δήμων”.