Εγκύκλιος: 11/ 16-05-2012 Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων για τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων.

18/05/2012

Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων.