Εγκύκλιος 11 (οικ. 10203) 19/03/2012 Υπουργείου Εσωτερικών για εφαρμογή των διατάξεων του άρ. 68 ν. 4002/2011 για μετατάξεις-μεταφορές προσωπικού.

18/04/2012

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 για μετατάξεις – μεταφορές προσωπικού – Διαδικασία έγκρισης από την τετραμελή εξ’ Υπουργών Επιτροπή σύμφωνα με την ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει.