Εγκύκλιος 10/ 14-06-2012 Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

01/07/2012

Αρμοδιότητες γνωμοδότησης ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Περιφερειακών Ενοτήτων / Περιφερειών για θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού.