Εγκύκλιος Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το προσωπικό των ΚΕΠ

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Α.Π. 26963 ΕΞ 2020 – 29/9/2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα: “Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 135 του ν.4714/2020”