Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. σχετικά με τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2020 στους Δήμους και τις Περιφέρειες

Δημοσιεύτηκε η υπ’Αριθμ. Πρωτ.: 47668 – 28/7/2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους Δήμους και τις Περιφέρειες της Χώρας στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2020.”