Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. σχετικά με τις τροποποιήσεις του νόμου της κινητικότητας

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ /736/2232 – 01/03/2021 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Τροποποίηση διατάξεων ν. 4440/2016 – ν. 4781/2021 (Α΄ 31)”.