Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ.: Σε ισχύ οι άδειες διευκολύνσεων – νέα έκδοση βεβαιώσεων κίνησης

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/140/οικ.1031 – 20/01/2021 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 28η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ”.