Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ.: Κατάρτιση Μητρώων Αρρένων γεννηθέντων το έτος 2021

Δημοσιεύτηκε, η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 12142/2768/2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Κατάρτιση Μητρώων Αρρένων γεννηθέντων το έτος 2021”.