Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. για το πρόγραμμα ‘Βοήθεια στο σπίτι’

Το Υπουργείο Εσωτερικών δημοσίευσε την υπ’Αριθμ.Πρωτ 22899-10/4/2020 Εγκύκλιο αρ.58 με θέμα: “Οδηγίες για τη δυνατότητα σύστασης οργανικών θέσεων για την παροχή υπηρεσιών <<Βοήθεια στο σπίτι>> σε δήμους που δεν υλοποιούν το πρόγραμμα.”