Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. για τις Τροποποιήσεις Ληξιαρχικής Νομοθεσίας

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Α.Π.: 27162 – 4/5/2020 Εγκύκλιος 109/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα : ” Τροποποιήσεις ληξιαρχικής νομοθεσίας”.