Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. για τη χορήγηση πιστοποιητικών δημοτολογίου και αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης

Δημοσιεύτηκε η υπ’Α.Π. 38708 – 22/6/2020 Εγκύκλιος 208 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: ” Χορήγηση πιστοποιητικών Δημοτολογίου και αποσπασμάτων Ληξιαρχικών Πράξεων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.”.