Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων περιορισμού της διάδοσης της πανδημίας

Δημοσιεύτηκε η υπ’ ΑΠ: 77233/ 13.11.2020 Εγκύκλιος 426 του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας”.