Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. αναφορικά με το σύστημα επιλογής προϊσταμένων βάσει του Υπαλληλικού Κώδικα

Δημοσιεύτηκε η υπ’Αριθ. Πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.35.54 /2611 /9356 – 25/6/2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Σύστημα Επιλογής Προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει.”