Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. αναφορικά με τις τετράμηνες συμβάσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εμφάνιση του κορωνοϊού

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθ. Πρωτ. 45201 – 17/7/2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Τετράμηνες συμβάσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων που προκύπτουν από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19”.