Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. αναφορικά με τις διατάξεις του Ν.4735/2020

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/145/οικ. 2783 – 15/02/2021 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Διατάξεις του ν.4735/2020 (Α’ 197).”