Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. αναφορικά με τη διενέργεια αξιολόγησης του προσωπικού του Δημοσίου για το 2019

Δημοσιεύτηκε η υπ’Αριθμ. Πρωτ.: ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/4/οικ.14000 – 15/7/2020 Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα: “Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019- Εισαγωγή στοιχείων από τις Διευθύνσεις Διοικητικού – Προσωπικού.”.