Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. για τους δημοσίους υπαλλήλους που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου

Δημοσιεύτηκε η υπ’Αρ.Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/124/ΟΙΚ.15984 – 17/8/2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: “Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού”.