Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. σχετικά με την Προτεραιοποίηση Έργων στο Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 298- 20/04/2021, Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: «Προτεραιοποίηση Έργων στο Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”».