Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. σχετικά με την έναρξη Α΄ κύκλου κινητικότητας 2021- υποβολή πρωτογενώς αιτημάτων έως 19/04/2021

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ /768/6321- 08/04/2021, Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Έναρξη Α΄ κύκλου κινητικότητας 2021 στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ)”.

Καλούνται οι αρμόδιοι φορείς προς καταχώριση πρωτογενώς των αιτημάτων, να έχουν καταχωρίσει τα αιτήματά τους κατά το πρώτο αυτό στάδιο έως και τις 19/04/2021.