Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. σχετικά με τα ένδικα μέσα κατά πειθαρχικών αποφάσεων και λύση της υπαλληλικής σχέσης

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/153/17370 – 05/04/2021, Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Ένδικα μέσα κατά πειθαρχικών αποφάσεων και λύση της υπαλληλικής σχέσης”.