Εγκύκλιος οικ.100089, Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής