Εγκύκλιος Οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2023 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2024-2026

Δημοσιεύτηκε, η υπ’ Αριθμ. Πρωτ. : 10014 – 02-02-2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στην οποία αναφέρονται οι Οδηγίες για την Έγκριση και τη Χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του 2023 και τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2024-2026.