Εγκύκλιος Οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ2022 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2023-2025

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ. : 14645 – 11-02-2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στην οποία αναφέρονται οι Οδηγίες για την Έγκριση και τη Χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του 2022 και τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2023-2025.