Εγκύκλιος για τον ταμειακό προγραμματισμό του 2022 και τις υποχρεωτικές συναλλαγές των ΦΓΚ

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αρ. πρωτ.: οικ. 2 /141620/ΔΛΤΠ – 28/12/2021 Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα: “Εγκύκλιος οδηγιών για την κατάρτιση ταμειακού προγραμματισμού οικονομικού έτους 2022 και διενέργεια των συναλλαγών υποχρεωτικού χαρακτήρα από τους φορείς της γενικής κυβέρνησης”.