Εγκύκλιος για τον ταμειακό προγραμματισμό του 2023 και τις υποχρεωτικές συναλλαγές των ΦΓΚ

Δημοσιεύτηκε, η Υπ’ Αρ. Πρωτ.: οικ. 2/186868/ΔΛΤΠ – 13/12/2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα την : “Κατάρτιση του ταμειακού προγραμματισμού οικονομικού έτους 2023 και τη διενέργεια των συναλλαγών υποχρεωτικού χαρακτήρα από τους Φορείς της γενικής Κυβέρνησης”.