Εγκύκλιος για τον καθορισμό μηνιαίων οικονομικών στοιχείων Δήμων και Επιχειρήσεων,Υπουργείου Εσωτερικών

27/03/2012

Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που καταχωρούνται στη Βάση Δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία δήμων».