Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. για τη συνεδρίαση συλλογικών οργάνων

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Α.Π.:33282 – 29/5/2020 Εγκύκλιος 163 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα:          “Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων”