Εγκύκλιος για τη συγκρότηση των πειθαρχικών Συμβουλίων

Δημοσιεύθηκε, η Υπ’ Αριθ. Πρωτ : ΔΑΠΔΕΠ/Φ.7/13/οικ.19455 – 13/12/2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με Θέμα την: ”Αποστολή των Στοιχείων για τη συγκρότηση των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων και του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου με θητεία από 01.01.2021 έως 31.12.2023.”.